Hành lý quá cân
Thai Airways quy định về hành lý quá cân, các loại cước phí trong trường hợp du khách mang quá số kg hành lý cho phép trên chuyến bay. Du khách nên tham khảo ký thông tin về những quy định này giúp đảm bảo cho lợi ích của khách hàng khi
Đọc tiếp